Douwes Dekker PVC

douwes dekker sympatiek logo

D o u w e s - D e k k e r - A v o n t u u r l i j k - L e v e n d i g e - p l a n k - per pak 1.825 m²

 • Actuele prijs per m² € 30,95
 • Pakinhoud 1.825 m².
 • Prijs per pak € 56,48
Per pak
!
douwes dekker sympatiek logo

D o u w e s - D e k k e r - A v o n t u u r l i j k - E x t r a - l a n g e - p l a n k - per pak 2.376 m²

 • Actuele prijs per m² € 35,50
 • Pakinhoud 2.376 m².
 • Prijs per pak € 84,35
Per pak
!
douwes dekker sympatiek logo

D o u w e s - D e k k e r - O n d e r n e m e n d - p l a n k - per pak 1.825 m²

 • Actuele prijs per m² € 35,95
 • Pakinhoud 1.825 m².
 • Prijs per pak € 63,78
Per pak
!
douwes dekker sympatiek logo

D o u w e s - D e k k e r - O n d e r n e m e n d - s t e e n - per pak 1.783 m²

 • Actuele prijs per m² € 38,95
 • Pakinhoud 1.783 m².
 • Prijs per pak € 63,78
Per pak
!
douwes dekker sympatiek logo

D o u w e s - D e k k e r - A m b i t i e u s - r i a n t e - p l a n k - per pak 2,66 m²

 • Actuele prijs per m² € 34,95
 • Pakinhoud 2,66 m².
 • Prijs per pak € 92,97
Per pak
!
douwes dekker sympatiek logo

D o u w e s - D e k k e r - A m b i t i e u s - l a n g e - p l a n k - per pak 2,41 m²

 • Actuele prijs per m² € 38,95
 • Pakinhoud 2,41 m².
 • Prijs per pak € 93,87
Per pak
!
douwes dekker sympatiek logo

D o u w e s - D e k k e r - A m b i t i e u s - T r e n d y - V i s g r a a t - per pak 2,07 m²

 • Actuele prijs per m² € 36,50
 • Pakinhoud 2,07 m².
 • Prijs per pak € 75,56
Per pak
!
douwes dekker sympatiek logo

D o u w e s - D e k k e r - A m b i t i e u s - C a r e - t e g e l - per pak 1,80 m²

 • Actuele prijs per m² € 36,50
 • Pakinhoud 1,80 m².
 • Prijs per pak € 65,70
Per pak
!