C O R E T E C - W o o d - e l e g a n t - p l a n k s - Per pak 2,48 m². Incl BTW

Actuele prijs per m² € 40,95

Pakinhoud 2,48 m².  Prijs per pak € 101,56

Per pak 2,48
!

C O R E T E C - W o o d - HD - P l u s - Per pak 1,97 m². Incl BTW

Actuele prijs per m² € 50,95

Pakinhoud 1,97 m².  Prijs per pak € 100,37

Per pak
!

C O R E T E C - W o o d - HD - Per pak 1,62 m². Incl BTW

Actuele prijs per m² € 47,95

Pakinhoud 1,62 m².  Prijs per pak € 77,68

Per pak
!

C O R E T E C - W o o d - p l u s - Per pak 2,2 m². Incl BTW

Actuele prijs per m² € 44,50

Pakinhoud 2,2 m².  Prijs per pak € 97,90

Per pak
!

C O R E T E C - W o o d - Per pak 3,55 m². Incl BTW

Actuele prijs per m² € 40,95

Pakinhoud 3,55 m².  Prijs per pak € 145,37

Per pak
!

C O R E T E C - W o o d - X L - P l u s - Per pak 2,50 m². Incl BTW

Actuele prijs per m² € 50,95

Pakinhoud 2,50 m².  Prijs per pak € 127,37

Per pak
!

C O R E T E C - W o o d - X L - Per pak 2,50 m². Incl BTW

Actuele prijs per m² € 47,95

Pakinhoud 2,50 m².  Prijs per pak € 119,88

Per pak
!